top of page

Ontwerp Buitenruimte De Kraan 37

- Berkel-Enschot

TERUG NAAR PROJECTEN

Voor de Tilburgse woningcorporatie Tiwos voeren wij het civieltechnisch ontwerp en advies van de openbare buitenruimte in de ontwikkeling van De Kraan 37 te Berkel-Enschot uit ten behoeve van de bouw van 25 sociale huurwoningen. In dit project wordt naast het vergunningentraject het volledige ontwerpproces van inrichtingsplan (schetsontwerp) – voorontwerp – definitief ontwerp tot uitvoeringsontwerp doorlopen.

 

Tijdens het ontwerpproces worden de volgende onderzoeken uitgevoerd:

 • Milieukundig (water)bodemonderzoek

 • Infiltratieonderzoek

 • Geohydrologisch onderzoek en bemalingsadvies

 

Op basis van eisen, normen van de gemeente Tilburg en de onderzoeksresultaten worden de volgende detailontwerpen door Vinding. uitgewerkt:

 • Waterhuishoudkundig plan – Hydraulische toets

 • Rioleringsplan

 • Beplantingsplan

 • Speelvoorzieningenplan

 • Openbaar verlichtingsplan

 • Ontwerpnotitie en risicodossier

 • RAW-bestek

 • Veiligheids- en gezondheidsplan

 • Kostenramingen in diverse projectfasen en directiebegroting

 • Aanbestedingsadvisering/-begeleiding

Opdrachtgever: Tiwos

bottom of page