top of page

Herinrichting Bomenwijk

- Waddinxveen

Voor de wijk 'Bomenwijk' te Waddinxveen heeft aannemer Wegenbouw – Bestratingen Nederland ‘81 de opdracht gekregen voor de uitvoering van de herinrichting van de wijk. De reconstructie van de Bomenwijk bestaat uit het aanbrengen van nieuwe verhardingen, nieuw groen, aanvullende HWA-riolering en het vervangen van de openbare verlichting door duurzame LED verlichting. 

Binnen de herinrichting heeft Vinding. de volgende werkvoorbereidingswerkzaamheden verzorgd:

- Opstellen van de marktconforme kostencalculatie
   inclusief inschrijvingsadvies

- Werkvoorbereiding en inkoop

- Opstellen van de projectplannen

- Kostenbewaking, procesbewaking en bestekadministratie

- Risicomanagement en kwaliteitsbewaking

- Inzet omgevingsmanager voor informeren bewoners en
  stakeholders

Opdrachtgever: Wegenbouw - Bestratingen Nederland '81

TERUG NAAR PROJECTEN
bottom of page