top of page

Groot onderhoud Friezenlaan (zuid) e.o.

-Tilburg

Friezenlaan Tilburg. Groot onderhoud Friezenlaan. Vinding.

Voor Broeren Civil Solutions hebben wij binnen een geïntegreerd contract voor ontwerp en realisatie (Design & Construct) onder de UAV-GC onze civieltechnische kennis en ervaring ingezet voor de herinrichting van de buitenruimte van de Friezenlaan en omgeving.

Met als basis ons winnend en onderscheidend plan als basis hebben wij samen met de klankbordgroep van bewoners de omgeving vormgegeven. Vanuit onze ontwerpstudie en gebiedsvisie heeft ons ontwerpteam met de gemeente Tilburg het civieltechnisch ontwerp uitgewerkt van Schetsontwerp tot een Uitvoeringsontwerp.

Klimaatadaptatie, ontharding, biodiversiteit en spelen binnen een groene en duurzame inrichting van de buitenruimte waren hierbij onze ontwerpuitgangspunten.

 

Rollen van Vinding. binnen het bouwteam:

  • Uitwerking EMVI-plan

  • Kostenraming engineering en realisatie

  • Ontwerpleider in de ontwerpfase

Opdrachtgever: Broeren Civil Solutions

TERUG NAAR PROJECTEN
bottom of page